مجموعه خیاطان به دلیل داشتن سابقه در صنعت غذا، کیفیت مواد اولیه را یکی از مهمترین شاخص های مورد نیاز برای ارائه محصول خوب میداند. ما هرکدام از ادویه پایه نسابیده را از بهترین نوع آن تهیه میکنیم. با کیفیت ترین دانه و سبزیجات خشک را میتوانید با بهترین کیفیت از ما تهیه کنید.

فیلتر