قهوه

قهوه شاید محبوب ترین نوشیدنی زمین باشد. آن را از دانه های گیاهان گلداری از نژاد کافی میگیرند.

میوه های را پس از برداشت خشک و پوست گیری میکنند. سپس دانه های حاصل شده را رست میکنند.

رست به معنای همان بو دادن است که باعث میشود دانه های قهوه معطر و تیره ای که خیلی از ما عشقش هستیم حاصل شوند.

قهوه های فروشگاه خیاطان در دو دسته قهوه فوری و پودر قهوه عرضه میشوند.