پودر های قهوه خیاطان پس از انتخاب شما از انواع مخلوط با نسبت های مختلف (نسبت عربیکا و روبوستا) از دانه های تازه رست شده آسیاب و بسته بندی میشوند.

میتوانید انواع پودر قهوه را برای اسپرسو یا قهوه ترک از ما تهیه کنید.

فیلتر